Zarejestruj się
W tym miejscu rejestruje się konto główne.
Konta dla koordynatorów i osób sprzątających zakłada się wewnątrz aplikacji.

(link)